Signs&Safety_DEF_PMS.png
SignCompliance Woordmerk_Red_Zwart Outline

Kwaliteit leidingmarkering: wat moet u beslist weten

In Nederland zijn er wetten en normen die voorschrijven dat leidingen met gevaarlijke stoffen gemarkeerd moeten worden. Op deze markeringen staat informatie die bijdraagt aan de veiligheid van werknemers, aannemers en hulpdiensten. Men zou er dus van uit moeten kunnen gaan dat deze informatie altijd voorhanden is; herkenbaar en leesbaar.

Er zijn echter nogal wat factoren die kunnen zorgen voor kwaliteitsproblemen bij leidingmarkeringen. Factoren die niet alleen de kwaliteit van de leidingmarkering beïnvloeden, maar ook de invloed van leidingmarkering op uw leidingen. In deze gratis white paper, die in samenwerking met 3M tot stand is gekomen, beschrijven we de meest voorkomende problemen en geven u ook aan hoe het wél kan.

referentie projecten

client-profile.png

Gate LNG Terminal

Gate LNG Terminal hecht veel belang aan milieu, veiligheid en gezondheid en voert een strikt beleid. Blomsma Signs & Safety is om die reden begin 2015 begonnen met een inventarisatie bij Gate LNG Terminal, met het doel om in kaart te brengen welke veiligheidssignalering aanwezig en benodigd is. Vanuit deze studie is een signaleringsplan opgesteld en zijn prioriteiten bepaald voor de reconstructie van de veiligheidssignaleringen.

De eerste fase betrof het op orde brengen van de leiding- en tankmarkeringen, het verwijderen van oude, verweerde markeringen en het aanbrengen van nieuwe markeringen op logische posities. Aansluitend is hetzelfde gerealiseerd voor de nieuwe insteekhaven voor de bunkering van LNG voor de scheepvaart.

 

Lees meer>>

client-profile.png

TAQA Energy Gasopslag Bergermeer

Tijdens de bouw is er voor de locatie van TAQA Energy Boekelermeer (Compressorstation) en Bergermeer (Puttenveld) door ons een gedetailleerd signplan opgesteld, welke na een grondige evaluatie is gerealiseerd. Centraal in het plan stond de koppeling tussen wettelijke voorschriften voor veiligheids- en gezondheidssignalering en de fysieke behoefte van de gebruiker, de doelgroep waarvoor de signalering wordt geïmplementeerd.

 

Lees meer>>

voorkant

Download de white paper